Betaling

 År.  2023.

Der betales månedsvis forud i alle 12 måneder inklusiv ferie og sygdom.   Prisen reguleres efter tilskuddet hvert år til januar.  Der er tre måneders opsigelse , opsiges den sidste hverdag i måneden.  Man kan ikke opsige juli månede, medmindre barnet starter i børnehave.  Der kan søges om søskenderabat, men ikke friplads.   Betalingen indbetales den 30 i måneden via PBS på konto:   Sparekassen Fyn     0828  0002442485        Med i prisen for jeres barn :  Varieret kost og frugt.  Krybbe med udstyr, bleer og vaskeklude.

Betaling for 12 måneder incl.          kr. 8450,00      Sparekassen fyn   konto  0828 0002442485

Tilskud udbetales i 12 mdr.             kr. 5669,00      Der udbetales tilskud til jer den 10. i måneden.

Egenbetaling i 12 mdr.                    kr. 2781,00      Jeres endelige pris.

Reservationsgebyr   Ja / Nej           kr.