Betaling

Der betales månedsvis forud i alle 12 måneder inklusiv ferie og sygdom.   Prisen reguleres 1. Januar hvert år, da der udbetales nyt tilskud.  Der er tre måneders opsigelse , opsiges den sidste hverdag i måneden.  Man kan ikke opsige juli månede, medmindre barnet starter i børnehave.  Der kan søges om søskenderabat, men ikke friplads.  

Betalingen skal betales forud d. 30 i måneden via PBS på konto:   Sparekassen Fyn     0828  0002442485      

 Med i prisen for jeres barn :  Varieret kost og frugt.  Krybbe med udstyr, bleer og vaskeklude.

År   2024

Betaling pr mdr.                              kr. 9000,00      Sparekassen fyn   konto  0828 0002442485

Tilskud udbetales i 12 mdr.             kr. 6039,00      Der udbetales tilskud til jer den 5. i måneden.

Egenbetaling pr mdr.                       kr. 2961,00      Jeres endelige pris.

Reservationsgebyr   Ja / Nej           kr.